Green Racing Klubb

 Stiftere av Green Racing Klubb, Frode Skaar og Ida Katrine Skårn.

 

Protokoll for Stiftelsesmøte av Green Racing Klubb

 

 

Den 20.11.2019 ble det avholdt stiftelsesmøte for Green Racing Klubb i Oslo.

 

Til stede som stiftere var Frode Skaar og Ida Katrine Skårn.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av Stiftelsesdokumenter / Vedtekter i Green Racing Klubb

4. Kontingent i Green Racing Klubb vedtas for 2020

5. Valg av styreleder i Green Racing Klubb

6. Valg av øvrige styremedlemmer

 

Referat:

1. Innkallingen ble godkjent

2. Frode Skaar ble valgt som møteleder / stiftere undertegner protokollen.

3. Stiftelsesdokumentet og forslag til vedtekter ble lagt frem og godkjent.

4. Kontingenten ble fastsatt til:

 

  • Kr 1000,- (Støttemedlem Voksen)

  • Kr 250,- (Junior Sport under 18 år)

  • Kr 100,- (Støttemedlem Barn)

5. Styreleder ble Ida Katrine Skårn, Thorvald Erichsens Vei 12, 2613 Lillehammer.

6. Øvrig styre velges på årsmøte i henhold til vedtekter Green Racing Klubb.

 

Protokollen underskrives av stiftere:

 

 

_______________________________________

 

Green Racing Klubb ble erklært stiftet og møtet hevet.

 

 

 Oslo den 20.11.2019