Green Racing Klubb

Her ligger dokumenter for årsmøte 2019.

Frode Skaar, Ida Katrine Skårn og Thomas Olsen i Green Racing Klubb (ikke tilstede, Jan Tore Tiller).

 

Innkalling til årsmøte i Green Racing Klubb (lå ute på forside fra 07.02.2020)

 

Årsmøte 2019 for Green Racing Klubb

Tid og sted:

Avholdes på Lillehammer 21.02.2020 KL 17.00

 

Adresse: Storgata 68B, 2609 Lillehammer (Dinner 68 – Resturant og konferanse). Kontakt Frode Skaar, 938 69 316 for ytterligere veibeskrivelse.

 

Saksliste:

1. Konstituering

Godkjenning av: Innkalling

                           Saksliste

Valg av: Møteleder

              Referent

              2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap og budsjett

4. Innkomne forslag

5. Valg av styre

 

Lillehammer den 06.02.2020

 

Green Racing Klubb

 

 ____________________________________

 

Årsberetning Green Racing Klubb 2019

 

 

For årsmøtet som avholdes 21.02.2020 legger vi frem følgende årsberetning fra Green Racing Klubb som ble stiftet 20. november 2019 av Ida Katrine Skårn og Frode Skaar.

 

Frode Skaar har gjennom sine selskap jobbet med prosjekter som Elektrisk Crosskart (E-CROSS) og Green Racing i lang tid, og det ble naturlig å stifte en ekstern medlemsklubb for prosjektet.

 

Denne klubben fikk navnet Green Racing Klubb og ble registrert i Brønnøysundregistrene 05. desember 2019.

 

Vedtektene ligger tilgjengelig ute på hjemmesiden til www.greenracingklubb.no

 

Per i dag finnes det ingen økonomi i Green Racing Klubb, men Frode Skaar har valgt og tre inn som Daglig Leder for å bygge opp klubben slik at den kan gjennomføre sine planer sammen med våre samarbeidspartnere.

 

Skaar Racing Team AS har lagt ned alt dette arbeidet kostnadsfritt for at Green Racing Klubb skal ha sin fremtidige eksistens som en medlemsklubb.

 

Green Racing Klubb er registrert som en medlemsklubb i KNA.

 

Klubben har inngått samarbeidsavtale med eksterne selskaper i beste intensjon for økte aktivitetstilbud i Green Racing Klubb.

 

Det var ingen aktiviteter i 2019, første driftsår vil bli 2020 og vi planlegger flere aktiviteter.

 

Styret velges på årsmøte.

 

 

 

Frode Skaar

 

Daglig Leder

Green Racing Klubb

 

 ____________________________________

 

 

 

Green Racing Klubb

 

 

Regnskapet 2019

 

Merknad: Green Racing Klubb ble stiftet 20. november 2019. Alle utgifter med registrering og opparbeidelse av Green Racing Klubb ble betalt av Frode Skaar privat. Tapet er dekket inn av Daglig leder.

 

Derfor blir første driftsår i Green Racing Klubb 2020.

 

Utgifter

 • Registrering Brønnøysund 2500,-
 • KNA Medlemsklubb             990,-
 • Div møtekostnader (DL)     1000,-
 • Totale utgifter                      4490-

Inntekter

 •  Totale inntekter                        0,-

 Regnskap (ekstern regnskapsfører)

 • Daglig leder har vært i dialog med Øko-Drift AS, og regnskapets oppsett er godkjent.
 • Her vil det i 2020 bli gjort en avtale, dette kan føre til ekstra kostnader med regnskapsprogram

 

 ____________________________________

 

 

Green Racing Klubb

 

 

Budsjett 2020

 

Utgifter

Stipulert 2500,- Driftskostnader per mnd

Totale utgifter budsjettert 30.000,-

 • Leie av kontor med nødvendig rekvisita.

 • Telefon, drivstoff og utlegg daglig leder

 • Div utlegg av daglig leder (driftskostnader)

Leie av utstyr komme i tillegg, men vi kan ikke leie uten penger.

 

Inntekter

 • Fra medlemskap     5.000,-

 • Fra søknadsmidler 10.000,-

 • Fra sponsormidler  15.000,-

Totale inntekter budsjettert 30.000,-

 

Målet er å gå i null / lite + i 2020

 • Vanskelig å si første året – alt må bygges opp fra start.

 • All jobben som gjøres for å bygge opp krever mye tid

 • Eventuelt mere inntekter, mere tidsforbruk fra Daglig Leder (høyere konsulent tjenester).

Det er ikke avsatt styrehonorar 2020

 

Andre forhold som kan påvirke budsjett

 • Eventuelle leieforhold på baner / anlegg styres av inntekter.

 • Per i dag har vi ingen steder å utføre aktiviteter

 • Vi har avtale med Green Racing Promotion AS (aktiviteter)

 • Budsjettet kan endres under året, men skal dog ikke gå i minus.

Regnskap (ekstern regnskapsfører)

 • Daglig leder har vært i dialog med Øko-Droft, og regnskapets oppsett er godkjent.    
 • Her vil det i 2020 bli gjort en avtale, dette kan føre til ekstra kostnader med regnskapsprogram

 

____________________________________

 

 

Protokoll fra årsmøte 2019 i Green Racing Klubb

 

Den 21.02.2020 ble det avholdt årsmøte for Green Racing Klubb på Lillehammer.

 

Til stede totalt; 4 stemmeberettigede medlemmer.

 

Saksliste:

1. Konstituering

Godkjenning av: Innkalling

                           Saksliste

Valg av:    Møteleder

                 Referent

                 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap og Budsjett

4. Innkomne forslag

5. Valg av styre

 

Referat:

1. Innkallingen og saksliste ble godkjent

Valg av:    Møteleder (Frode Skaar)

                 Referent (Ida Katrine Skårn)

              Undertegne protokollen (Charlotte Holm og Thomas Olsen)

 

2. Årsberetning godkjent.

3. Regnskap og budsjett lagt frem og godkjent.

4. Ingen innkomne forslag.

5. Valg av styre:

 

Styreleder ble Ida Katrine Skårn (3 år)

Styremedlemmer; Thomas Olsen (2 år), Jan Tore Tiller (1år)

 

Green Racing Klubb sitt årsmøte ble hevet.

 

Lillehammer den 21.02.2020

 

Underskrift Protokoll fra årsmøte:

 

 

____________________________________